Google+ Gry bez prądu | Gry-Fabularne.pl
Pages Navigation Menu

Gry bez prądu

Ruszył nowy serwis Gry bez prądu, wspierany przez wydawnictwo LocWorks, poświęcony grom planszowym, karcianym oraz fabularnym.

Według zapowiedzi twórców, w serwisie będziecie mogli znaleźć informacje, recenzje oraz publicystykę dotyczącą różnego rodzaju gier, w tym gier fabularnych.

Piszemy o grach, o gra­niu, o kon­wen­tach, spotka­ni­ach i klubach. Recen­zu­jemy gry (a nie osoby autorów), pokazu­jemy różne oblicza naszej ulu­bionej rozry­wki, wskazu­jemy miejsca, gdzie można spotkać podob­nych nam zapaleńców. Piszemy o radości jaką przynosi nam granie, mając nadzieję, że jesteśmy w stanie przekazać ją innym. Tworzymy recen­zje i pub­l­i­cystykę opartą na wiedzy, doświad­czeni­ach i – przede wszys­tkim – pasji.

Szczegóły na stronie serwisu.

 


Dowiedz się więcej:


Gry bez prądu

LocWorks