Google+ Polychrome – przygoda do Stars Without Number | Gry-Fabularne.pl
Pages Navigation Menu

Polychrome – przygoda do Stars Without Number

Wydawnictwo Sine Nomine Publishing wprowadziło do sprzedaży, za pośrednictwem DriveThruRPG, przygodę do systemu  science-fiction w staroszkolnym stylu, Stars Without Number.

Polychrome oprócz samej przygody zawiera liczne narzędzia wspomagające prowadzenie gry, nowy sprzęt oraz opis planety. PDF zakupicie za $4.99. Wersja w druku na żądanie pojawi się przed końcem maja.

Stars Without Number is a retro science fiction role playing game influenced by the Old School Renaissance and partially inspired by the great fantasy role-playing game editions written by Tom Moldvay and Frank Mentzer. The contents are compatible with most old school clones and are designed to be easily imported to your own favorite gaming system. In addition to a complete pre-made stellar sector, Stars Without Number offers GMs and players the tools to create their own sandbox-style adventures in the far future.


Dowiedz się więcej:


DriveThruRPG

Stars Without Number

Gra fabularna retro w konwencji science fiction inspirowana ruchem Old School Renaissance oraz grą "Dungeons & Dragons" w edycjach autorstwa Toma Moldvay'a i Franka Mentzera. W podręczniku znajdziecie mechanikę kompatybilną z większością retroklonów opartych na d20, podstawowy opis świata gry oraz narzędzia do tworzenia własnych przygód w sandboxowym stylu.