Pielęgnacja klimatyzatora: zasady i zalecenia

Nowoczesne klimatyzatory są zaprojektowane tak, aby stworzyć jak najzdrowsze warunki klimatyczne w mieszkaniach, domach i biurach. Podstawą niezawodnej i ciągłej pracy takiego urządzenia jest jakość i regularna konserwacja. Zastanówmy się, co powoduje awarię klimatyzatora?

Kurz i brud na filtrach jednostki wewnętrznej

W bloku pośrednim każdego klimatyzatora znajdują się filtry z tworzywa sztucznego w postaci wielowarstwowej siatki. Chronią one parownik przed dostaniem się do jego wnętrza kurzu, sierści i włosów zwierząt. Aby je wyczyścić, wystarczy je zdjąć, opłukać w ciepłej wodzie i suszyć przez kilka minut. Demontaż i montaż filtrów z powrotem nie jest trudny, procedura ta jest opisana w instrukcji do urządzenia. Jeśli filtry nie są czyszczone, zmniejsza się przepływ powietrza, a tym samym praca układu chłodniczego jest zakłócona, co może powodować zamarzanie rurek miedzianych. Lód zacznie się tworzyć i będzie topnieć, gdy system jest włączony i zamieni się w wodę kapiącą z klimatyzatora.

Wyciek freonu

Drugą przyczyną awarii systemu klimatyzacji jest wyciek freonu. Wskaźnik wycieku freonu wynosi 6-8% rocznie, nawet przy najbardziej perfekcyjnej instalacji. Dla wyrównania strat konieczne jest napełnianie układu freonem co 1,5-2 lata. Jeśli więcej niż dwa lata nie przeprowadzić tę procedurę może prowadzić do złych konsekwencji. Ponieważ podczas pracy urządzenia jego sprężarka jest chłodzona freonem, w przypadku jego braku możliwe jest przegrzanie i zablokowanie sprężarki.

Główną oznaką wycieku freonu jest pojawienie się szronu lub lodu na połączeniach jednostki zewnętrznej (rury miedziane). W przypadku zauważenia czegoś takiego, zaleca się odłączenie klimatyzatora od sieci i zgłoszenie do serwisu.

Działanie klimatyzatora w okresie zimowym

W przypadku użytkowania urządzenia w warunkach niskiej temperatury i wysokiej wilgotności powietrza, jednostka zewnętrzna może pokryć się lodem. W takim przypadku, o ile klimatyzator nie jest wyposażony w system automatycznego odszraniania, konieczne jest przełączenie go w tryb chłodzenia, aby ogrzać jednostkę zewnętrzną i stopniowo się rozgrzać.

Nawilżacze powietrza

Oczyszczacze powietrza

Akcesoria do urządzeń klimatyzacyjnych