Czysty wentylator - zawsze świeże powietrze

Pomimo niższej efektywności chłodzenia w porównaniu z klimatyzatorami, wentylatory mają szereg zalet. Po pierwsze, nie zawierają one czynnika chłodniczego, który jest bardzo szkodliwy dla środowiska. Po drugie - można je zamontować w dowolnym miejscu w mieszkaniu lub domu, czego nie można zrobić z klimatyzatorem. Wentylatory również cyrkulują powietrze, więc nie tylko chłodzą, ale również rozjaśniają powietrze w pomieszczeniu. A główną zaletą wentylatora - cena i brak specjalnej instalacji.

Wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia

    Po zakupie wentylatora należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby rozpocząć jego użytkowanie. Zawsze umieszczaj urządzenie na suchej, równej powierzchni z dala od zasłon lub ubrań, aby zapobiec zapaleniu się urządzenia. Przed użyciem należy sprawdzić, czy dane techniczne urządzenia są zgodne z danymi dotyczącymi zasilania elektrycznego podanymi w instrukcji obsługi. Wentylator może pracować w trzech trybach prędkości: prędkość minimalna, prędkość średnia i prędkość maksymalna. Na obudowie silnika znajduje się przycisk do aktywacji prędkości wentylatora. Po naciśnięciu tego przycisku silnik z łopatkami zacznie się obracać w różnych kierunkach. Aby wyjść z trybu obracania, należy cofnąć przycisk. Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, nie należy używać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności. Nie pozwalać dzieciom na zabawę wentylatorem. Nie zostawiaj urządzenia pracującego bez nadzoru. Unikać kontaktu z ruchomymi częściami. Nie należy wkładać puszek lub innych przedmiotów przez osłonę wentylatora, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia. Nie wolno prowadzić wentylatora bez założonej osłony bezpieczeństwa. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W przypadku wystąpienia problemów należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Wskazówki dotyczące konserwacji wentylatora

    Przed czyszczeniem wentylatora należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przetrzyj urządzenie czystą szmatką bez użycia agresywnych środków czyszczących. Aby uniknąć zanieczyszczenia ciała i wysuszenia skóry, najlepiej jest stać w odpowiedniej odległości do 2 metrów podczas używania dużego modelu urządzenia.

Oczyszczacze powietrza

Shaker

Akcesoria do techniki klimatyzacyjnej