Google+ Narracyjna walka w grze fabularnej „Pathfinder” | Gry-Fabularne.pl
Pages Navigation Menu

Narracyjna walka w grze fabularnej „Pathfinder”

„Saga: An Optional Story-Based Combat System”, czyli rozszerzone wznowienie podręcznika „Narrative Combat” z 2005 roku, wprowadzającego oparty na narracji system walki do gier na mechanice d20, jest dostępny w sprzedaży.

W liczącym 67 stron podręczniku znajdziecie:

  • ogólne informacje dotyczące opartej na narracji walki,
  • nowe zasady walki do systemu „Pathfinder”,
  • narzędzia do tworzenia i zarządzania potyczkami,
  • przykładowe potyczki,

  • przekonwertowane na nowy system specjalne zdolności znane z podręcznika głównego do „Pathfindera” i suplementów.

Podręcznik dostępny jest w wersji elektronicznej (PDF) za pośrednictwem DriveThruRPG w cenie 9,95 dolarów.

Źródło wieści: DriveThruRPG


Dowiedz się więcej:


Adamant Entertainment

Pathfinder

Wydana w 2009 roku przez Paizo Publishing gra fabularna w konwencji fantasy, nagrodzona między innymi złotym medalem ENnie Awards. Gra korzysta ze zmodyfikowanej mechaniki d20, znanej z trzeciej edycji gry fabularnej "Dungeons & Dragons". W otwartych betatestach "Pathfindera" wzięło udział ponad 50 tysięcy graczy.