Google+ Być jak fretka | Gry-Fabularne.pl
Pages Navigation Menu

Być jak fretka

W sklepie DriveThruRPG do sprzedaży trafiła gra Tooth and Claw, w której gracze wcielają się w fretki.

Autorami gry są Michael i Leah Wenman, strażnicy opiekujący się fretkami w ramach NSW Ferret Welfare Society. Połowa z dochodów ze sprzedaży gry trafi na konto grupy.

Tooth and Claw is a storytelling game about tiny, ingenious, roguish heroes, who may not always get along, but they know when to band together against the worst things that might be heading their way.

Liczący 8 stron podręcznik, zawierający wszystkie potrzebne do gry zasady, kupicie w PDF za pośrednictwem DriveThruRPG za $1.


Dowiedz się więcej:


Tooth and Claw