Google+ Kobiety w RPG w opracowaniu | Gry-Fabularne.pl
Pages Navigation Menu

Kobiety w RPG w opracowaniu

Damian Michał ‚paralaktyczny’ Leśniewski przygotował i udostępnił opracowanie danych zawartych w pracy doktorskiej Christophera Ju­stina Dy­szel­skiego o kobiecych doświadczeniach z grami fabularnymi.

Dane do opracowania zo­stały ze­brane przez Chri­sto­phera Ju­stina Dy­szel­skiego z Miami Uni­ver­sity w Oxford, Ohio w ra­mach części pracy dok­tor­skiej z psy­cho­logii pt. EN­CO­UN­TERS AT THE IMA­GINAL CROS­SROADS: AN EXPLO­RA­TION OF THE EXPE­RIENCES OF WOMEN IN ROLE-​PLAYING GAME z 2006 roku.

Więk­szość pracy oparta jest o dane zebrane me­to­dą jakościową, opracowanie natomiast dotyczy jedynie da­nych ze­bra­nych me­todą ilo­ściową.

Opracowanie do przeczytania na stronie domowej Damiana Leśniewskiego.