Google+ Dark Harvest: Legacy of Frankenstein z nową stroną | Gry-Fabularne.pl
Pages Navigation Menu

Dark Harvest: Legacy of Frankenstein z nową stroną

Wydana w pod koniec marca gra fabularna w konwencji gothic horror fantasy – Dark Harvest: Legacy of Frankenstein, ma nową stronę.

Na stronie znajdziecie teksty wprowadzające do świata gry oraz darmowe materiały (na razie mapa oraz karty postaci).

Ponadto, by uczcić otwarcie nowej strony, twórcy ogłosili konkurs na stworzenie postaci do gry. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie, a także zilustrowane przez najlepszych grafików.

Stronę Dark Harvest: Legacy of Frankenstein znajdziecie pod adresem http://www.darkharvest-legacyoffrankenstein.com.

What if Frankenstein got it right?

What if Victor Frankenstein had embraced his discoveries rather than seeking to destroy them?

Rejected by his peers and his family, hunted by the Creature, Victor slips into the background of history.  Manipulating people, events, whole countries, Frankenstein slowly plans and executes his revenge.

Carved out of the Balkan conflicts of the mid-1800’s, Victor Frankenstein hijacks the unification of Romania and creates his own country: Promethea.  Established on high ideals of equality and scientific advancement for the good of all, the reality is very different.

Creating Promethea saw Victor make deals that compromised the integrity of his vision.  Almost literally walled off from the rest of Europe, Promethea is a nightmare where the rich elite feed off the beauty and strength of the poor.  While incredible advances across all scientific disciplines promise a bright future, the land is blighted by a new feudal regime – the Harvest.

Even as Frankenstein moves to bring Promethea in line with his original vision, so he is stalked by the Creature.  Seeking to destroy all his creator’s works, the Creature and the resistance movement he leads often find they share Frankenstein’s goals.  Both Victor and the Creature know that Frankenstein’s gift must never escape the fortified borders of Promethea, bringing the dark harvest to all the world.


Dowiedz się więcej:


Cubicle 7

Brytyjskie wydawnictwo gier fabularnych i karcianych. Wydawca między innymi gier fabularnych z cyklu "Doctor Who" czy gry fabularnej osadzonej w świecie trylogii "Władcy Pierścienia".

Dark Harvest

to gra fabularna w konwencji gothic horror fantasy, oparta o mechanikę Heresy (w pełni kompatybilna z drugą edycją gry Victoriana), opisująca alternatywną Europę na początku dwudziestego wieku, w której zamiast Rumunii istnieje Prometea – zamknięte państwo rządzone żelazną ręką przez króla Victora Frankensteina.